Sett inn

Slik legger du til en video i en Microsoft PowerPoint -presentasjon
Sett inn en video som er lagret på datamaskinen dinI normal visning velger du lysbildet du vil legge til en video i.I kategorien Sett inn klikker du p...
Slik legger du til plassplassholdere for bilder i Google Presentasjoner
Hvordan setter jeg inn en plassholder for et bilde?Hvordan setter jeg inn en plassholder for et bilde?Du formaterer en plassholder i Slide Master -vis...
Slik setter du inn en animert GIF i en PowerPoint -presentasjon
Legg til en animert GIF i et lysbildeVelg lysbildet du vil legge den animerte GIF til.Klikk Sett inn i kategorien Sett inn på båndet.I dialogboksen Se...
Slik setter du inn symboler i Google Dokumenter og lysbilder
Sett inn spesialtegnÅpne Google Dokumenter eller Presentasjoner på datamaskinen din. ... Åpne eller opprett et dokument eller en presentasjon.Klikk på...
Du kan nå raskt legge til reaksjons -GIF -er i Gmail
Med Gmail nå kan du. En av de beste funksjonene i den nye Gmail er sidefeltet, der du kan legge til tredjepartsverktøy. Et slikt verktøy er Gfycat, so...
How to Link or Embed an Excel Worksheet in a PowerPoint Presentation
In PowerPoint, on the Insert tab, click or tap Object. In the Insert Object dialog box, select Create from file. Click or tap Browse, and in the Brows...
Hvordan trykker du Sett inn på et tastatur uten en innsatsnøkkel?
SuperUser-bidragsyter Run5k har svaret for oss: 0-tasten nederst på talltastaturet i øvre høyre hjørne av tastaturet fungerer som en Sett inn-tast når...
Slik setter du inn filnavnet i topptekst eller bunntekst i et Word -dokument
Gå til Sett inn > Topptekst eller bunntekst. Velg Rediger topptekst eller Rediger bunntekst. Velg Hurtigdeler, og velg Felt. I feltet Feltnavn velg...
Slik setter du inn brukerinformasjon i et Word -dokument
For å legge til brukerinformasjon i dokumentet, plasser markøren der du vil sette inn informasjonen. I dette eksemplet setter vi inn brukernavn og adr...